Sympozjum pt. “August Kardynał Hlond, wielki poprzednik Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II”

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich
Wspólnota: Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej
Sympozjum w 70. rocznicę śmierci kard. Hlonda, poświęcone jego życiu i działalności odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich