Uroczystość wręczenia medali “Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” Irenie i Jerzemu Grzybowskim

Miejsce: Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Założyciele stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie, Irena i Jerzy Grzybowscy zostaną uhonorowani przez kard. Kazimierza Nycza medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej".

Uroczystość odbędzie się w niedzielę 16 września o godz. 10.30, na zakończenie Międzynarodowego Zjazdu Liderów Ośrodków Diecezjalnych i Liderów Ośrodków Krajowych Spotkań Małżeńskich w Konstancinie-Jeziornej. Tuż po uroczystości metropolita warszawski będzie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 40 lat Spotkań Małżeńskich.

“Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym, który w momencie, kiedy zaczęły się precyzować jego duchowość, charyzmat i misja, przekształciliśmy w stowarzyszenie. To ruch, który promuje dialog jako drogę do porozumienia między ludźmi w ogóle. Zaczęliśmy od dialogu w małżeństwie, ale potem nasza działalność rozszerzyła się też na przygotowujących się do małżeństwa, a także na innych płaszczyznach relacji społecznych” – mówił w niedawnym wywiadzie dla KAI Jerzy Grzybowski. Pierwszy eksperymentalny „weekend dla małżeństw” odbył się w 1977 r. w podwarszawskich Laskach.

Irena i Jerzy Grzybowscy – oboje są z wykształcenia geografami. Mają dwie córki. Irena Grzybowska przez wiele lat pracowała w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystentka w Katedrze Geografii Fizycznej, później jako kustosz w bibliotece Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dr Jerzy Grzybowski pracował jako asystent, a później adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1976-1990); następnie jako redaktor i redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz” (1990-2008) wydawanego przez Zgromadzenie Księży Werbistów. W latach 1996-2004 był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 jest członkiem jej Rady Programowej.

W kadencji 2009-2013 r. Irena i Jerzy Grzybowscy byli członkami Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawskim. Są autorami licznych publikacji dotyczących małżeństwa, przygotowania do małżeństwa i duchowości małżeńskiej.