Wykłady otwarte: “O Wcieleniu”

Parafia: Warszawa. Św. Dominika
"Akwinata o motywie Wcielenia" to temat wykładu, jaki przedstawi o. dr Mateusz Przanowski OP

Tegoroczna edycja Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego w całości poświęcona będzie zagadnieniu Wcielenia Jezusa. Z kwestią tą zmagać się będą tacy wykładowcy, jak Thomas Weinandy OFM Cap., Dariusz Karłowicz, ks. Grzegorz Strzelczyk, Michał Wilk czy Janusz Pyda OP, którzy naświetlą ją z rozmaitych teologicznych i filozoficznych punktów widzenia. Podczas wykładów szczególna uwaga będzie poświęcona podejściu św. Tomasza z Akwinu, ale przedstawione też zostaną m.in. podstawy biblijne, koncepcje z okresu patrystycznego czy późniejsze teorie.

Spotkania odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na Służewie (Aula im. o. Jacka Woronieckiego OP, ul. Dominikańska 2). Wstęp wolny.


Pełen program tegorocznych Wykładów Otwartych jest następujący:

czwartek, 4 października 2018, godz. 19.00
Wcielenie jako cud cudów – mgr lic. Janusz Pyda OP

czwartek, 8 listopada 2018, godz. 19.00
Chrystus jako Nowy Adam (por. 1 Kor 15,45). Antropologiczne konsekwencje Wcielenia – dr Maciej Roszkowski OP

środa, 12 grudnia 2018, godz. 19.00
Hymn o kenozie (Flp 2,6-11) – Michał Wilk

czwartek, 10 stycznia 2019, godz. 19.00
Czy istnieje alternatywa dla klasycznego opisu jedności Chrystusa? Historia wybranych porażek – ks. dr Grzegorz Strzelczyk

czwartek, 14 lutego 2019, godz. 19.00
Akwinata o motywie Wcielenia – dr Mateusz Przanowski OP

czwartek, 7 marca 2019, godz. 19.00
Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia – dr Damian Mrugalski OP

czwartek, 11 kwietnia 2019, godz. 19.00
„Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy”. Zapomniany element Tomaszowej nauki o Wcieleniu – mgr lic. Krzysztof Ośko OP

piątek, 17 maja 2019, godz. 19.00
Wcielenie a myśl grecka – dr Dariusz Karłowicz

czwartek, 13 czerwca 2019, godz. 19.00
The Word Became Flesh: The Incarnation as a Mixed Relation according to St. Thomas Aquinas (Słowo stało się ciałem: Wcielenie jako relacja mieszana według św. Tomasza z Akwinu) – prof. Thomas Weinandy OFM Cap