Wystawa pt. “Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

Miejsce: Dobre Miejsce
Wystawa składa się z 11 wielkoformatowych plansz, na których umieszczono fotografie z życia Kardynała oraz opisy w dwóch językach: polskim i angielskim.

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę historyczną pt. “Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. Ekspozycja jest jedną ze składowych projektu “Oni zmienili bieg historii…”.

Celem projektu jest przybliżenie historii nowożytnej Polskiego Kościoła a zwłaszcza sylwetek: błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz świętego Jana Pawła II. Autorem wystawy jest Jakub Gołębiewski – historyk z IPN.

Więcej: www.dobremiejsce.org