XXXII Przegląd Chórów Kościelnych: Msza św. w intencji muzyków kościelnych

Parafia: Warszawa. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście
Warszawski Oddział Federacji Caecilianum we współpracy z Komisją Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej zaprasza chóry działające w obu warszawskich diecezjach do udziału w XXXII Przeglądzie Chórów Kościelnych, który odbywa się w roku jubileuszu 25-lecia działalności „Caecilianum”.

Przegląd odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 roku o godz. 15.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrz. na Starym Mieście. Ma na celu modlitewne spotkanie zespołów śpiewających w parafiach, wymianę doświadczeń dyrygentów i chórzystów, integrację środowiska, zapoznanie z różnorodnym repertuarem chóralnym. Zachęcamy do udziału także chóry kościelne, które nie należą do Federacji Caecilianum, a w archikatedrze wystąpią po raz pierwszy.

Każdy zespół może zaprezentować maksimum 3 utwory, nie przekraczające łącznie 8 minut.

Przegląd zakończy uroczysta Msza św. o godz. 17.00 sprawowana w intencji wszystkich muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów i chórzystów ze śpiewem połączonych chórów.

Organizatorzy zapraszają na Przegląd także chórzystów z tych zespołów kościelnych, które nie biorą czynnego udziału w tegorocznym Przeglądzie.

Informacje można otrzymać w Komisji Muzyki Kościelnej lub telefonicznie: nr 22 522 84 17.

Zgłoszenia można kierować korespondencyjnie na adres: Warszawski Oddział Federacji Caecilianum: ul. Dewajtis 3; 01-815 Warszawa
lub e-mailem na adres: [email protected] do dnia 31 października 2019 r.